AUTOKLIMATIZACE

  • Kompletní opravy autoklimatizace automobilů.
  • Kompletní desinfekce a čištění systému autoklimatizace.
  • Repase - opravy kompresorů autoklimatizace.
  • Desinfekce a antibakteriální ochrana (zabraňuje tvorbě plísní a následného zápachu).
  • Vakuování autoklimatizace s vysušením okruhu.
  • Doplňování autoklimatizace chladivem R134a včetně oleje.
  • Vakuování autoklimatizace s vysušením okruhu.
  • Opravy autoklimatizačního okruhu (přetěsnění, výměna filtrů, kondenzátorů, vysoušečů, chladičů, výměníků auto klimatizace atd.)
  • Prodej kompresorů autoklima.
  • Dokážeme dodat takřka každý kompresor autoklimatizace.

Detekce úniku autoklimatizace a následné odstranění úniku.

Co je dobré vědět o autoklimatizaci ve vašem vozu...

Víte, že...

Autoklimatizace vašeho vozidla je složité zařízení vyžadující pravidelnou údržbu k zajištění správné funkce. Výrobci autoklimatizací doporučují kontrolu a servis alespoň 2x ročně!

Autoklimatizace zabezpečuje ideální klimatické podmínky v kabině vozidla během jízdy a oddaluje tak pocit ospalosti a únavy, který má za následek nejednu dopravní nehodu. Kromě letní sezóny, kdy se autoklimatizace samozřejmě využívá nejčastěji, oceníme její přednosti i v zimním období, kdy se používá k vysušování vzduchu, který je přiváděn do kabiny vozidla. Odmlžení oken je potom otázkou několika sekund.

Vlhkost zůstává na takzvaném výparníku (většinou je pod palubní deskou auta), a v ní se zachytávají drobounké částečky nečistot zvenčí. V takovém koktejlu se výborně daří roztočům, bakteriím, virům i mikroskopickým houbám. Pokud se systém pravidelně nečistí, dostávají se všechny "potvůrky" spolu se vzduchem přímo do vašich plic. Údržba je nezbytná i proto, aby systém vůbec správně fungoval.

Co hrozí při podcenění údržby autoklimatizace?

Pylový filtr:
- nedostatečný přísun vzduchu do kabiny
- ztráta filtračních schopností pohlcovat pachy
- riziko respiračních onemocnění

Výparník:
- růst plísní
- ztráta účinnosti chlazení
- riziko respiračních onemocnění

Interiér:
- kumulace pachů a plísní
- riziko respiračních onemocnění

Okruh autoklimatizace:
- únik chladiva
- nedostatečné mazání komponentů
- ztráta chladícího výkonu
- zadření kompresoru

Sušič:
- zahlcení vodou
- ztráta absorpční schopnosti
- riziko zadření kompresoru

Co způsobuje zápach z klimatizace a proč dezinfikovat klimatizaci?

Zápach způsobují bakterie a plísně, které se množí na vnitřním výměníku klimatizace (tzv. výparníku), protože jde o nejchladnější a nejvlhčí místo v interiéru vozidla. Nejintenzivnější bývá v okamžiku, kdy se po krátké době vracíte do auta, kterým jste přijeli se zapnutou klimatizací.

Proto je velmi vhodné provádět tzv. dezinfekci klimatizace, která zničí bakterie a plísně a odstraní zápach. Bohužel vzniku bakterií se nedá nijak nastálo zabránit, proto se doporučuje dezinfekci klimatizace provádět dvakrát ročně, vždy před a po sezóně používání klimatizace a to i v případě, že zápach necítíte.

Problém růstu bakterií na výparnících je všeobecný a postihuje všechny používané klimatizační okruhy, nejen ty v automobilech.

Neudržovaná klimatizace to je kašel, pálení očí...
Zanedbáním údržby klimatizace se zbytečně vystavujete všem nepříznivým vlivům, které vyplývají z pobytu v podobných prostředích. Kašel, podráždění, pálení v krku, pálení očí, to všechno mohou být důsledky zanedbání dezinfekce autoklimatizace. Toto pociťují obzvlášť osoby se zvýšenou citlivostí, případně lidé s alergiemi. Nepodceňujte proto pravidelnou údržbu.

Nejčastější závady klimatizací v automobilech.

Úniky chladícího média z okruhu klimatizace

Snaha výrobců automobilů o maximální snížení výrobních nákladů k tomu jen přispívá. Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená (vibrace, rázy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva dochází u každé klimatizace.

Jestliže Vaše klimatizace v autě nefunguje (nechladí) nebo se její účinnost snižuje během několika dnů či týdnů po naplnění, s největší pravděpodobností je to způsobeno únikem chladícího média z okruhu. V tomto případě nemá smysl přemýšlet o novém naplnění, jak je Vám doporučováno od naprosté většiny "odborníků z pneuservisů apod.", jejichž jedinou znalostí v tomto oboru je právě naplnění okruhu klimatizace chladivem.

Jestliže klimatizaci necháte pouze znovu naplnit chladícím médiem, neodstraní to její závadu, ale pouze důsledek. A proto můžete velmi brzy očekávat snížený účinek klimatizace nebo její úplné selhání, opět z důvodu úniku chladícího média. V takovýchto případech je nezbytné nejdříve zjistit přesné místo úniku média z klimatizace, tento únik zastavit a až poté, co bude okruh klimatizace utěsněn, může být naplněn chladícím médiem.

Někteří výrobci uvádí jako přijatelný unik až 30% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice.

Závady kompresorů

Vzhledem k jejich značně složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje. Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje. I zde se setkáváme velmi často s tím, že například po výměně poškozeného chladiče nebylo provedeno doplnění oleje a následně došlo k vážnému poškození kompresoru.

PLNĚNÍ AUTOKLIMATIZACE
A DESINFEKCE AUTOKLIMATIZACE

Plnění autoklimatizace

Proč provádět údržbu a plnění autoklimatizace?

Z každé autoklimatizace se i u nového vozu ztratí během roku cca 10% chladícího média, tím dochází ke snížení chladícího výkonu a k většímu namáhání mechanických komponentů.

V chladící soustavě je navíc rozprášen speciální olej, který má vysokou schopnost na sebe vázat vlhkost, která není v systému žádoucí a je třeba ji odstranit.

Z tohoto důvodu výrobci doporučují údržbu a vyčistění chladící soustavy alespoň jednou ročně.

Co naše zařízení na plnění autoklimatizací dokáže?

1.odsátí a recyklaci chladícího média

2.zbavení soustavy vlhkosti a nekondenzujících plynů

3.zkoušku těsnosti

4.zkoušku účinnosti chlazení

5.přesné doplnění soustavy chladícím médiem

6.doplnění speciálního oleje

7.aplikaci UV kontrastní látky na vyhledávání netěsností

Desinfekce autoklimatizace

Proč provádět desinfekce autoklimatizace?

Na výparníku chladící soustavy, ale i ve vzduchových tunelech se kondenzují vodní páry, ve kterých vznikají nebezpečné bakterie a plísně. Z tohoto důvodu můžete cítit při sepnutí klimatizace nepříjemný zápach. Proto je vhodné, nechat si autoklimatizaci vydesinfikovat alespoň jednou ročně.

Co dokáže přístroj na desinfekce autoklimatizací?

Pomocí ultrazvuku rozpráší desinfekční látku v podobě jemné mlhoviny do celé vnitřní soustavy klimatizace i do kabiny vozidla a tím zničí nežádoucí bakterie, plísně a zápach.

Provedené úkony údržby, desinfekce a plnění autoklimatizace nemají vliv na záruku nového vozidla